Potrebna dokumentacija

Postopek pridobivanja dokumentacije za postavitev sončne elektrarne:

 • Ustrezna soglasja za predvideno lokacijo
 • IDZ idejna zasnova projekta
 • Soglasje - pogoji za priključitev distributerja
 • Gradbeno dovoljenje PGD za samostojne objekte
 • Projekt za izvedbo PZI
 • Izvedba postavitve MFE
 • Pogodba o priključitvi na elektro omrežje
 • Priključitev MFE in testni zagon
 • Pregled elektroenergetskega inšpektorja
 • Pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca
 • Pogodba za prodajo električne energije
Več o poteku projekta in priključitvi objekta na elektro omrežje si lahko preberete tu.