Argumenti za koriščenje sončne energije

Zakaj koristiti sončno energijo ?

Za koriščenje sončne energije je veliko argumentov, ki govorijo uporabi le te v korist. Koristimo jo lahko za proizvodnjo toplotne ali električne energije, na katero se tudi osredotočamo. Slabost tehnologije je njena cena, ki pa se s tehnološkim napredkom drastično niža in bo v bližnji prihodnosti konkurenčna oz. cenejša od drugih tehnologij za proizvodnjo električne energije.

Na kratko o prednostih:

  • Sončna elektrarna za proizvodnjo električne energije koristi obnovljiv vir energije - sončno svetlobo v celotnem spektru.
  • Z dolgo življensko dobo znatno prispeva k zmanjšani obremenitvi okolja.
  • Tehnologija zahteva minimalno vzdrževanje oz. operativne stroške. Največji oz. praktično edini strošek takšne elektrarne je začetna investicija.
  • Fotovoltaični sistemi delujejo v času največje porabe in zaradi decentrailizirane postavitve razbremenjujejo električno omrežje.